Staféta 2024

Pályázati felhívás tudományos publikáció megjelentetésére egyetemi hallgatók számára.

A Partiumi Keresztény Egyetem – Partiumi Területi Kutatások Intézete (PTKI) 2016-ban indította útjára a Staféta nevet viselő tudományos kötetet, melyben kifejezetten egyetemi- és PhD-hallgatók számára kíván publikációs felületet biztosítani.

Az évente megjelentetett kötetben az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező leendő szerzők, kezdő kutatók pályázhatnak megfelelő tudományos színvonalat képviselő tanulmányuk nyomtatásban történő megjelentetésére.

A pályázat alapvető célkitűzése a tehetséggondozás, nevezetesen az, hogy a partiumi kötődésű egyetemi hallgatók kipróbálhassák magukat a tudományos kutatás területén, és megjelentessék első tudományos publikációjukat.

Kik pályázhatnak?

 • A Partiumi Keresztény Egyetem diákjai, önálló, kifejezetten erre a felhívásra megírt, vagy a 2024-as 27. PTDK-ra benevezett dolgozattal pályázhatnak. Lehetőség van államvizsgára készített szakdolgozattal is pályázni, annak az önálló kutatást magába foglaló részével. A 2024-as 27. PTDK díjazott diákjai meghívásos alapon vesznek részt a pályázatban.
 • A Partiumi Keresztény Egyetemen végzett tehetséges hallgatók, akik három évnél nem régebben, kiváló érdemjeggyel (9-10) védték meg a szakdolgozatukat és vállalják annak formai átdolgozását a pályázati kiírás követelményeinek megfelelően.
 • Más egyetemek, főiskolák hallgatói és (három évnél nem régebben végzett) volt hallgatói, amennyiben dolgozatuk a Partium területéhez kötődő témát dolgoz fel. TDK- és szakdolgozattal, valamint kifejezetten jelen kiírásra készített tudományos igényű munkával egyaránt pályázhatnak.

Tartalmi követelmények:

 • A PKE diákjai bármilyen tudományterülethez kötődő dolgozattal pályázhatnak.
 • A más felsőoktatási intézmények diákjai és végzettei esetében a tudományterület szintén szabadon választható, de alapkövetelmény a témának a Partiumi-régióhoz [1] vagy annak valamely megyéjéhez, tájegységéhez, településéhez való kapcsolódása.
 • A 2024-es Stafétában is helyet kap egy idegen nyelvű fejezet (angol, francia, német, román). Az idegen nyelven írt tanulmányok esetében nincs tartalmi korlátozás.

A dolgozatoknak tartalmazniuk kell:

 • bevezetést (témaválasztás, téma jelentősége),
 • kutatási/témafeldolgozás részt, mely a dolgozat gerincét képezi és magába foglalja a módszertan leírását és a források megnevezését is,
 • valamint befejezést/következtetést.

Törekedni kell a témában releváns tudományos források minél szélesebb körű használatára és azoknak a szövegben való hivatkozására [2]. A formai/szerkesztési követelmények megfelelnek a Partium Kiadó standardjainak (partiumkiado-kozlesi.pdf). Korábban publikált dolgozatokat, valamint tartalmi, tudományos és formai hiányosságokkal rendelkező munkákat nem áll módunkban kiadni.

Formai követelmények

A dolgozatokat .doc formátumban, egyetlen dokumentumban kell beküldeni a partiume@gmail.com címre. A dolgozat terjedelme legalább 10000, legfeljebb 30000 karakter lehet. A dolgozat szerkesztése: a dolgozat szövegtörzsét Times New Roman betűtípussal, 12-es karakterrel, valamint 1,5-es sorközzel kell szerkeszteni, A4-es, álló helyzetű formátumban. A dolgozathoz 500-800 karakter hosszúságú, magyar és angol nyelvű összefoglalót (abstract), is csatolni kell. Magyar és angol nyelvű kulcsszavakat (5-7) is szükséges megjelölni.

partiumkiado-kozlesi.pdf

A dolgozat fedőlapján a címen kívül kötelezően szerepelnie kell:

 •     "Staféta 2024" feliratnak;
 •     a szerző/szerzők család- és keresztnevének;
 •     a szerző/szerzők intézménye adatainak (egyetem/főiskola, kar, szak, évfolyam);
 •     a témavezető család- és keresztnevének, (tudományos fokozatának), illetve intézménye adatainak.
 •    a szerző(k) és a témavezető email-címének és mobilszámának.

Jelentkezési határidő:

A dolgozatokat a partiume@gmail.com címre (egyetlen) csatolt fájlként kell beküldeni. A tárgy mezőbe a „Staféta 2024” megjegyzés kerüljön.

Beküldési határidő: 2024. július 15.

 

[1] Arad, Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megyék jelenlegi, vagy történelmi területe

[2] Szerző (évszám): Cím, Kiadó, Kiadás helye, oldal; vagy internetes link

forrás: ptki.partium.ro