Tájékoztató végzős hallgatók részére

 

Beiratkozáshoz szükséges iratok

 • kitöltött, aláírt iratkozási típus-kérvény*;
 • államvizsga-dolgozat egy nyomtatott és fűzött, illetve egy elektronikus példányban (CD lemezen, PDF formátumban);
 • dolgozatvezető véleményezése;
 • vizsgadíjat igazoló nyugta;
 • születési bizonyítvány hitelesített másolata;
 • házassági oklevél hitelesített másolata (amennyiben esedékes);
 • eredeti érettségi oklevél;
 • a Kar titkársága által kiállított igazolás, mely tanúsítja, hogy a hallgató eleget tett tanulmányi kötelezettségeinek és jogosult az államvizsgára való beiratkozásra;*
 • nyelvvizsga-igazolás;
 • kijelentkezési nyomtatvány;*
 • személyazonossági igazolvány egyszerű másolata;
 • 2 útlevél-típusú fénykép,
 • 1 db. sines dosszié (dosar cu șină) + 5 db. fólia

*A Kari titkárságon igényelhető.