Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak: Víz

Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 

2024. március 11. és 2024. április 14. között

Információk és jelentkezés

https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek

kreativitas@partium.ro

Letöltések

plakat viz


 

 

Versenyszabályzat


A pályázat adatai

A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás diákok a kreatív (képzőművészeti, vizuális művészeti) önkifejezésre

A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban): Víz

A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny

A pályázat kiírója és szervezője: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Művészeti Tanszék

Pályázható kategóriák

1. Vizuális kategória

·    kísérleti grafika

·    alkalmazott grafika

·    fotó

2. Audiovizuális kategória

·    mozgó grafika

·    animáció

·    videó

·    videoklip

·    improvizáció és alternatív művészet

 

A verseny platformja: a PKE Művészeti Tanszékének Facebook oldala (https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek)

A pályázat ütemterve

2024. március 12. – alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, Facebook szavazás elindítása

2024. április 14.. – pályázatok beküldésének vége

2023. április 17. – Facebook szavazás lezárása

2023. április 20. – eredményhirdetés és díjátadó

Díjazás

1. A Partiumi Egyetem Alapítvány Közönségdíja: a legtöbb szavazatban részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül. Értéke: 1000 RON

2. Szakmai díjak kategóriánként az ECO Bihor jóvoltából: 

·    I. díj: 1000 RON

·    II. díj: 500 RON

3. A Pro Universitate Partium Alapítvány különdíja: legfeljebb kettő ítélhető oda. Értéke: 100 EUR

4. Különdíj: valamennyi kategóriában odaítélhető

5. Dicséret: valamennyi kategóriában odaítélhető

 

A díjak átadására a verseny végén, április 20-n kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetemen.

A zsűri:

dr. Balázs Zoltán adjunktus – zsűrielnök

dr. Bodoni-Dombi Tünde, asszisztens

drs. Lőrinczi Inez, fotós

Pályázási feltételek

1. A versenyre romániai és határon túli középiskolás hallgatók jelentkezhetnek, függetlenül az intézmény profiljától.

2. A pályázók egyéni vagy csoportos művészeti projekteket nyújthatnak be, kategóriánként egyet.

3. Amennyiben a jelentkezők egy kategóriába több munkát küldenek be, a szervezők az elsőt veszik figyelembe a beérkezés sorrendjében (egyszerre történő beérkezés esetén a zsűri javaslatot tehet a pályázónak a megmérettetésbe bekerülő alkotás kiválasztására).

4. Minden pályamunka esetén kötelező feltüntetni az alkotó (alkotók), valamint az elkészítésben résztvevő személyek nevét és feladatkörét.

5. Vizuális és audiovizuális kategóriákban a projekteknek illeszkedniük kell a verseny kiírója által meghirdetett témakörbe (lásd: pályázat témája).

6. A pályázóknak nyilatkozniuk kell a jelentkezési űrlapon arról, hogy a beküldött projekt:

·    saját munka eredménye;

·    a meghirdetett versenyre készült;

·    utólagosan felhasználható a szervező intézmény promóciós tevékenységeiben.

A jelen pontban rögzített első két feltétel megszegése maga után vonja a pályázatból való kizárást.

Adatvédelem

1. A jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy a pályázati űrlapban feltüntetett személyes adataikat (név, életkor, személyi igazolványszám, e-mail cím, telefonszám) a szervezők felhasználhatják a díjátadóig, kizárólag azonosítás és a velük való kapcsolattartás céljából.

2. A pályázók személyes adatait a szervezők kizárólag a kreativitas@partium.ro Google fiókban tárolják, az adatgyűjtés kizárólag a versenyzők és díjazottak azonosítását szolgálja, a verseny lezárulását követően pedig törlésre kerülnek.

3. A szervezők, a hatályos GDPR jogszabályok értelmében a jelentkezők személyes adatait, elérhetőségeit bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat nem adják ki.

4. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá adatainak kezeléséhez a jelen fejezetben foglalt feltételek mellett, a szervezők az űrlap beérkezésekor törlik azokat. Ez esetben pályamunkája felkerülhet a verseny platformjára, díjazásban azonban nem részesülhet.

A pályamunkák formátuma

1. A pályamunkákat kizárólag digitális formátumban lehet benyújtani (kép- és/vagy hangformátumok).

2. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. kézi technikával készített grafika, akusztikus hangszeren való játék stb.) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés, hang- és/vagy videórögzítés).

3. A felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobileszközök).

4. Indokolt esetben a szervezők kérhetik egy munka digitális rögzítésének megismétlését.

5. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a PKE Művészeti Tanszékének honlapján, valamint Facebook oldalán feltüntetett elérhetőségeken a verseny teljes időtartama alatt.

A pályázatok benyújtása

1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el a kreativitas@partium.ro címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak.

2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot, az alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki):

·    név

·    életkor

·    személyi igazolványszám

·    elérhetőség (e-mail, telefonszám)

·    az oktatási intézmény pontos adatai (név, cím), melyben a hallgató tanul

·    pályamunka címe

·    nevezési kategória

·    hitelességi, jogi és adatvédelmi nyilatkozat

3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni.

4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben értesülnek a döntésről.

5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel.

A szavazás részletei

1. A pályamunkákra 2024. március 11.. és 2024. április 17. között lehet szavazatokat leadni Facebook "like" formájában.

2. A beküldött munkákból, a beküldés sorrendjében, a PKE Grafika szak Instagram oldalán válogatást állítunk össze, amely segít eljutni a Facebook oldalra, abba az albumba, ahol a szavazás zajlik.

3. A 2024. április 14-ig beérkezett és előzsűrizett munkák folyamatosan kerülnek feltöltésre.

4. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott szavazatok mennyisége nem befolyásolja a szakmai díjak odaítélését.

A díjak átvétele és az alkotások bemutatása

1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében vehetik át a díjaikat a verseny végén.

2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek.

A pályamunkákra vonatkozó tartalmi, technikai, formai feltételek

A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban)

Téma: Víz

A 2024-es évben a víz témájában várjuk a munkákat. Ez jó lehetőség újragondolni a víz és ember

kapcsolatát egészen tág vonatkozásokban is. A víz állandó mozgás és magába záró kékség; a

tisztaság és az élet jelképe, babonák kötődnek hozzá. Megmutatkozása, kiterjedése, és íze a

földdel kölcsönhatásban alakul, amelyből előtör.

Dominanciája folyton változott a történelem során. Világunk víztérképét az előttünk járók

rajzolták, de mi magunk is folyamatosan alakítjuk, hiszen az egyre fogyó víz annak eredménye,

hogy emberként hagyjuk elfogyni magunkból az iránta való tiszteletet.

Léte és hiánya más színekben és formákban mutatkozik meg. A két állapot közötti kontraszt

kiemelése vagy az aszály motívumainak megmutatása is rá irányítja a figyelmet. A víz maga az

egyensúly üzenete. Olyan erő, amely megtarthat vagy elsöpörhet, amely reagál környezetének

változásaira, kölcsönhatásba lép az elemekkel, együtt mozog a Földdel és az idővel.

 

Kategóriák leírása

Vizuális kategória

1. Kísérleti grafika

 • Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, vagy egyedi művészi grafikák

 • Méret: maximum 70x50 cm

 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba

 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

2. Alkalmazott grafika

 • Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát műfajban

 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba

 • Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon választott szlogennel

 • Méret: kizárólag 70x50 cm

 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

3. Fotó

 • Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér fényképek

 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba

 • Méret: maximum 70x50 cm

 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

Audiovizuális kategória

 • Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc

 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba

 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.)

 • Méret: HD 1280x720

Értékelési kritériumok

Vizuális és audiovizuális kategóriákban:

 1. Téma kreatív megközelítése

 2. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet, illetve a téma/cím viszonya

 3. Hang és kép kreatív viszonya (audiovizuális projektek esetén)

 4. Eredetiség

 5. Technikai megvalósítás színvonala

forrás: mt.partium.ro