Művészeti kreativitás verseny középiskolásoknak

Pályázni digitális formátumban benyújtott munkákkal lehet 

2023. április 18. és 2023. május 20. között

Információk és jelentkezés

https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek

kreativitas@partium.ro

Letöltések

Pusztitas es epitkezes Poster 50x70 01


Versenyszabályzat


A pályázat adatai

A pályázat célja: ösztönözni az erdélyi és határon túli középiskolás hallgatókat a kreatív (képzőművészeti, vizuális művészeti) önkifejezésre

A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban): Pusztítás és építkezés

A pályázat formája: nyilvánosan meghirdetett verseny

A pályázat kiírója és szervezője: Partiumi Keresztény Egyetem (Nagyvárad), Művészeti Tanszék

Pályázható kategóriák

1. Vizuális kategória

·    kísérleti grafika

·    alkalmazott grafika

·    fotó

2. Audiovizuális kategória

·    mozgó grafika

·    animáció

·    videó

·    videoklip

·    improvizáció és alternatív művészet

 

A verseny platformja: a PKE Művészeti Tanszékének Facebook oldala (https://www.facebook.com/pkemuveszetitanszek)

 

A pályázat ütemterve

2023. április 20. – alkotások beküldésének és feltöltésének kezdete, Facebook szavazás elindítása

2023. május 20. – pályázatok beküldésének vége

2023. május 24. – Facebook szavazás lezárása

2023. május 29. – eredményhirdetés és díjátadó

Díjazás

1. A Partiumi Egyetem Alapítvány Közönségdíja: a legtöbb szavazatban részesített alkotás kapja, jelentkezési kategóriától függetlenül. Értéke: 1000 RON

2. Szakmai díjak:

·    kategória I. díj: 1000 RON

·    kategória II. díj: 500 RON

3. A Pro Universitate Partium Alapítvány különdíja: legfeljebb kettő ítélhető oda. Értéke: 100 EUR

4. Különdíj: valamennyi kategóriában odaítélhető

5. Dicséret: valamennyi kategóriában odaítélhető

 

A díjak átadására a verseny zárórendezvényén kerül sor a Partiumi Keresztény Egyetemen, 2023. május 29-én.

A zsűri:

dr. Balázs Zoltán adjunktus – zsűrielnök

dr. Bodoni-Dombi Tünde asszisztens

Kolcsár Zsolt tervezőgrafikus

 

Pályázási feltételek

1. A versenyre romániai és határon túli középiskolás hallgatók jelentkezhetnek, függetlenül az intézmény profiljától.

2. A pályázók egyéni vagy csoportos művészeti projekteket nyújthatnak be, kategóriánként egyet.

3. Amennyiben a jelentkezők egy kategóriába több munkát küldenek be, a szervezők az elsőt veszik figyelembe a beérkezés sorrendjében (egyszerre történő beérkezés esetén a zsűri javaslatot tehet a pályázónak a megmérettetésbe bekerülő alkotás kiválasztására).

4. Minden pályamunka esetén kötelező feltüntetni az alkotó (alkotók), valamint az elkészítésben résztvevő személyek nevét és feladatkörét.

5. Vizuális és audiovizuális kategóriákban a projekteknek illeszkedniük kell a verseny kiírója által meghirdetett témakörbe (lásd: pályázat témája).

6. A pályázóknak nyilatkozniuk kell a jelentkezési űrlapon arról, hogy a beküldött projekt:

·    saját munka eredménye;

·    a meghirdetett versenyre készült;

·    utólagosan felhasználható a szervező intézmény promóciós tevékenységeiben.

A jelen pontban rögzített első két feltétel megszegése maga után vonja a pályázatból való kizárást.

Adatvédelem

1. A jelentkezőknek nyilatkozniuk kell, hogy a pályázati űrlapban feltüntetett személyes adataikat (név, életkor, személyi igazolványszám, e-mail cím, telefonszám) a szervezők felhasználhatják a díjátadóig, kizárólag azonosítás és a velük való kapcsolattartás céljából.

2. A pályázók személyes adatait a szervezők kizárólag a kreativitas@partium.ro Google fiókban tárolják, az adatgyűjtés kizárólag a versenyzők és díjazottak azonosítását szolgálja, a verseny lezárulását követően pedig törlésre kerülnek.

3. A szervezők, a hatályos GDPR jogszabályok értelmében a jelentkezők személyes adatait, elérhetőségeit bizalmasan kezelik, harmadik félnek azokat nem adják ki.

4. Amennyiben a jelentkező nem járul hozzá adatainak kezeléséhez a jelen fejezetben foglalt feltételek mellett, a szervezők az űrlap beérkezésekor törlik azokat. Ez esetben pályamunkája felkerülhet a verseny platformjára, díjazásban azonban nem részesülhet.

A pályamunkák formátuma

1. A pályamunkákat kizárólag digitális formátumban lehet benyújtani (kép- és/vagy hangformátumok).

2. A nem digitális eszközökkel készített alkotások esetében (pl. kézi technikával készített grafika, akusztikus hangszeren való játék stb.) a jelentkezőknek kell gondoskodniuk a digitalizálásról (fotózás, szkennelés, hang- és/vagy videórögzítés).

3. A felhasznált rögzítő eszközök technikai színvonalára vonatkozó megkötés nincs (használhatók pl. mobileszközök).

4. Indokolt esetben a szervezők kérhetik egy munka digitális rögzítésének megismétlését.

5. A jelentkezők kiegészítő tájékoztatást kérhetnek a PKE Művészeti Tanszékének honlapján, valamint Facebook oldalán feltüntetett elérhetőségeken (e-mail címen, telefonszámokon) a verseny teljes időtartama alatt.

A pályázatok benyújtása

1. A jelentkezők a pályamunkákat e-mailben csatolmányként vagy óriásfájl-küldő szolgáltatással (pl. wetransfer.com, toldacuccot.hu stb.) juttathatják el a kreativitas@partium.ro címre, a beérkezésről pedig visszaigazoló e-mailt kapnak.

2. A küldeménynek tartalmaznia kell a hiánytalanul kitöltött jelentkezési űrlapot, az alábbi adatok megadásával (csoportos munka esetén a projektfelelős tölti ki):

·    név

·    életkor

·    személyi igazolványszám

·    elérhetőség (e-mail, telefonszám)

·    az oktatási intézmény pontos adatai (név, cím), melyben a hallgató tanul

·    pályamunka címe

·    nevezési kategória

·    hitelességi, jogi és adatvédelmi nyilatkozat

3. Minden beküldött pályamunka esetében külön jelentkezési adatlapot kell kitölteni.

4. A beérkezett alkotások előzsűrizésen vesznek részt, a jelentkezők e-mailben értesülnek a döntésről.

5. A verseny internetes felületére (Facebook oldal) kizárólag a megmérettetésre alkalmasnak ítélt munkák kerülnek fel.

A szavazás részletei

1. A pályamunkákra 2023. április 20. és 2023. május 24. között lehet szavazatokat leadni Facebook "like" formájában.

2. A 2023. május 20-ig beérkezett és előzsűrizett munkák folyamatosan kerülnek feltöltésre.

3. A munkák beérkezésének sorrendje (a fenti intervallumban), illetve a rájuk leadott szavazatok mennyisége nem befolyásolja a szakmai díjak odaítélését.

A díjak átvétele és az alkotások bemutatása

1. A nyertesek, előzetes értesítést követően, érvényes személyigazolvány fejében, kizárólag személyesen vehetik át a díjaikat a Partiumi Keresztény Egyetemen, a verseny zárórendezvényén.

2. A szervezők személyre szóló meghívót küldenek a szakmai-, közönségdíjas pályázatok, valamint a kiállításra javasolt alkotások készítőinek.

3. Az átadóünnepségen interaktív kiállítás nyílik a díjazott, illetve a zsűri által javasolt alkotásokból.

A pályamunkákra vonatkozó tartalmi, technikai, formai feltételek

A pályázat témája (vizuális és audiovizuális kategóriákban)

Téma:

PICASSO 50 – Pusztítás és építkezés

Mottó:

„Kiállok az életért a halál ellen; kiállok a békéért a háború ellen” Pablo Picasso, 1950

Picasso egy másik század gyermeke. Katalán kisebbségiként Spanyolországban nőtt fel, és boldogulását egy gazdagabb országban, Franciaországban kereste. Átélt két világháborút és egy polgárháborút, átélte a baszk település, Guernica lebombázását 1937-ben. Művészetével mindig az élvonalban tudott lenni, számtalanszor stílust váltott, és hosszú alkotói életében mindig értékes, érdekes tudott maradni. Azok a történelmi katasztrófák, amelyek körülötte zajlottak, nem vették el élet- és alkotókedvét, sőt – alkalmat szolgáltattak ahhoz, hogy rendületlen életszeretetét sokrétűen kifejezze.

Picasso munkái közül vannak olyanok, amelyekkel mindenki találkozott. Elsősorban a Guernica, amely a háború borzalmából született, és az embertelen pusztítás örök lenyomata. Egy korábbi festményével, az Avignoni kisasszonyokkal, forradalmasította a festészetet. Ismertek még női portréi, természetellenes szépségükkel, azokról a nőkről, akiket Picasso hosszú életében szeretett.

És mégis, a legismertebb munkája, amit mindenki felismer, akkor is, ha nem tudja, hogy Picasso alkotása, egy egyszerű rajz: a béke galambja. Szenvedésből, szenvedélyből, gyötrődésből és reményből született néhány mennyei szépségű, letisztult vonal egy fehér felületen: a széttárt karú, légies galamb, amely elhozza nekünk, embereknek a béke és a szeretet olajfa ágát. Picasso békegalambja olyan képpé nőtte ki magát, amely magába sűríti a pusztítás borzalmát (nem lenne rá szükség, ha nem előzte volna meg a nagy pusztítás) és az építkezés reményét és örömét.

A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszéke idén 20 éves. Ezt a húsz évet egy olyan században éltük eddig, amely kezdetben a világ ezen részén az építkezés reményében indult. A keleteurópai országok lázasan építeni kezdték a posztkommunista jövőjüket az Európai Unió családjának közösségében. Majd hirtelen a béke világából belecsöppentünk a történelem viharába: a világjárvány borzalmába, amely emberi életekbe került és közösségek polarizálásával járt, az orosz-ukrán háború hidegrázó közelségébe. Okunk van az ünneplésre, de vajon erőnk van-e? Honnan merítsünk erőt, ha nem az örök emberi kreatívitásba vetett hitünkből?

A Partiumi Keresztény Egyetem Művészeti Tanszékének idei képzőművészeti tantárgyversenye ebben a kontextusban szerveződik, Pusztítás és építkezés című felhívással. A tantárgyverseny szervezői kíváncsiak arra, hogyan látják a mai fiatalok világunkat, hogyan érzékelik a történelmi események sodrását, miben látják a remény tés hogyan tudják mindezt a képek nyelvén megfogalmazni.

Kategóriák leírása

Vizuális kategória

1. Kísérleti grafika

 • Technikai feltétel: analóg, digitális, vagy vegyes technikával készített sokszorosított, vagy egyedi művészi grafikák
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

2. Alkalmazott grafika

 • Technikai és műfaji feltétel: digitális technikával készített alkotások, kizárólag plakát műfajban
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Javaslat: aktuális társadalmi probléma feldolgozása, szabadon választott szlogennel
 • Méret: kizárólag 70x50 cm
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

3. Fotó

 • Technikai feltétel: analóg, vagy digitális technikával készített színes, vagy fekete-fehér fényképek
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Méret: maximum 70x50 cm
 • Beküldés formátuma: JPG, 150 dpi felbontásban

Audiovizuális kategória

 • Maximális időtartam: mozgó grafika, animáció, videó esetén 1 perc, videoklip, improvizáció és alternatív művészet esetén 5 perc
 • Tartalmi feltétel: a beküldött munkáknak illeszkedniük kell a témakiírásba
 • Beküldés formátuma: audiovizuális formátumok (mp4, avi stb.)
 • Méret: HD 1280x720

Értékelési kritériumok

Vizuális és audiovizuális kategóriákban:

 1. Téma kreatív megközelítése
 2. Felhasznált eszközök, stílus, szerkezet, illetve a téma/cím viszonya
 3. Hang és kép kreatív viszonya (audiovizuális projektek esetén)
 4. Eredetiség
 5. Technikai megvalósítás színvonala

 

forrás: mt.partium.ro