23. PTDK - Réti Kincső-Zita: Van képed?

Réti Kincső-Zita: Van képed?

A bemutatásra kerülő alkotásaimban az emberi kommunikáció egy jelentős nonverbális jelét, a mimikát kutatom. Önmagában az arcjáték rövid bemutatásra kerül a verbális kommunikációban, illetve a digitális világban használt módjain keresztül. A mimika ábrázolása a bemutatásra kerülő sorozatban és dolgozatomban két féle módon történik. Egyfelől az alkotásokat realisztikus, esztétizáló festészeti mód jellemzi. Felnagyított részleteket ábrázolok, minden külső elem nélkül és az érzelmek hiteles átadására koncentrálok. Ezt a megjelenítést , párhuzamba helyezem az internetes kommunikációban létrejött egyszerűsített jelekkel: az emotikonokkal. Így a digitális térből kiragadott, kiállítótérbe helyezett hangulatjelek és a realisztikus portrék között, egyazon érzelem megjelenítését látja a befogadó. Bemutatom hogyan hatnak a nézőre az érzelmeket kifejező portrék. Néhány művészettörténeti példából kiindulva körbejárom az arcjátékot ábrázoló portrék hatását, illetve a képek méretének befolyásolását a nézőre. Kutatom az emotikonokat, mint vizuális jeleket, elterjedési módjait és az online-felület aktív alkalmazóinak felhasználási szokásait

1234567891011121314151617