23 PTDK - Gagyi Judit Eszter

Gagyi Judit Eszter: Nyomhagyás és megszemélyesítés a munkafolyamat síkjain

Adott esetben vajon milyen szelekciók, átalakítások és alkotói szemléletmód együttese vezethetett ahhoz, hogy bizonyos alkotás elemei a jelenleg érzékelt helyzetükbe kerültek? Helyzet, amely nemcsak egy térbeli pozíció, hanem adott elem önmagához és más elemekhez, az egészhez fűződő viszonya is.
Amennyiben feltételezzük, hogy az indirekt módon jelen levő alkotói gesztusok leképezhetőek, felmerül a kérdés: ha az analóg munkafolyamatok egyik sajátossága, hogy gyakran viselhetik az alkotó keze nyomát, akkor a digitális esetében mi történik ezzel a kézi hogyannal, miután az áthaladt egy adott beviteli eszközön?
Ugyanakkor bevonásra kerül jelen esetben a vizuális költészet indirekt továbbvitele is: a verbális és a vizuális nyomhagyás szervesen, egymást kiegészítő módon való egymásba ágyazása. Erre igyekszik utalni a címben szereplő megszemélyesítés szó is, mely egyben a vizuális líraiságra és a munkafolyamat önreflexívvé tételére való törekvést is jelzi.
Jelen projekt egyfajta igyekezet a részeredmények és a lehetséges megoldások megjelenítésére, valamint a digitálisan generált állókép, a vizuális költészet és a munkafolyamati síkok egymásra gyakorolt kölcsönhatásainak feltérképezésére.

A rontas epsege 01 variansA rontas epsege 02 variansA rontas epsege 06 variansA rontas epsege 07 variansA rontas epsege 03 variansa rontas epsege 04 variansa rontas epsege 08 varians