„HUMÁNTAPÉTÁK" Pályázat művészi óriásposzterek tervezésére

A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Képzőművészeti, valamint Film- és Fotóművészeti Tagozata – Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XXXIV. fejezet terhére pályázatot hirdet a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai és a művészeti felsőoktatási intézmények hallgatói és végzett hallgatói számára közösségi, nyilvános tereken elhelyezésre kerülő, sokszorosítható műalkotás tervezésére.

„HUMÁNTAPÉTÁK"
Pályázat művészi óriásposzterek tervezésére

  1. A pályázat tárgya, célja

 
A Magyar Művészeti Akadémia (MMA) Képzőművészeti, valamint Film- és Fotóművészeti Tagozata – Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény XXXIV. fejezet terhére pályázatot hirdet a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesülete tagjai és a művészeti felsőoktatási intézmények hallgatói és végzett hallgatói számára közösségi, nyilvános tereken elhelyezésre kerülő, sokszorosítható műalkotás tervezésére.
A pályázatra benyújtott terv legyen a korszellem hordozója, fontos üzenetek médiuma, különlegességekre fókuszáló, megállásra késztető, felismerésekre inspiráló, a képző-, az ipar-, és a fotóművészet eszközeivel létrehozott (festmény, rajz, fotó, kárpit, mozaik, üvegablak stb.) munka.
Olyan emberi értékeket tiszteletben tartó, vitális, etikus műveket várunk, amelyek a tudatos élet, az ittlét egyszeriségének felelősségéből adódó, a gondolat, a humor, a szeretet eszközével, a pillanatnyi léthelyzeten felülemelkedve a saját és nemzeti önbecsülésünket szolgálják.
 

  1. A pályázat benyújtásának módja, helye, határideje

 
A pályázatokat digitális adathordozón, minimum 300 dpi felbontásban kérjük benyújtani. A pályázat melléklete a műleírás, amelyben minden olyan információ feltüntetésre kerülhet, amelyet a megértés szempontjából fontosnak ítél az alkotó.
Egy pályázó legfeljebb három pályamunkát küldhet be. Kollektív alkotás esetén is minden egyes mű egy pályázatnak minősül.
A pályázat kizárólag postai úton nyújtható be, az alábbi címre:
Magyar Művészeti Akadémia Titkársága 
1368 Budapest, Pf. 242
A borítékon fel kell tüntetni: „HUMÁNTAPÉTÁK pályázat 2014"   
 

  1. A pályázathoz mellékelni kell

A pályamunkákat a fent megfogalmazott kritériumoknak megfelelően, a pályázati kiírás részeként mellékelt pályázati és díjfizetéshez szükséges adatlapokat, a pályamunkák felhasználására vonatkozó nyilatkozatot (1., 2., 3. sz. mellékletek) a pályamű mellett zárt borítékban kell elhelyezni.
 
A pályázatok postai feladásának határideje: 2014. március 14. 
 
A pályázattal kapcsolatban kérdést a művészeti tagozatok titkárainak lehet feltenni a tagozatok@mma.huelektronikus levelezési címen.
 

  1. A pályázatok érvényességének vizsgálata

A benyújtott pályázatokat az MMA Titkársága iktatja. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
 

  1. A formai bírálat szempontjai

a) a pályázat határidőben történő benyújtása,
b) a pályázónak a pályázat benyújtására való jogosultsága, valamint a szükséges mellékletek csatolása.
Ha a pályázat nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek, azt a címzett részére az MMA Titkársága visszaküldi.
 

  1. Kizárásra kerül a pályázatból, aki

a) a pályázat tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltat vagy ilyen nyilatkozatot tesz,
b) jogszabályban vagy pályázati kiírásban a díjazás feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
c) a pályázatot határidőn túl nyújtja be,
d) a pályázaton való részvételre nem jogosult.
 
A pályázatra beérkezett alkotásokról 2014. március 31-ig hoz döntést a szakmai zsűri. Az MMA közzéteszi honlapján (www.mma.hu) a szakmai zsűri összetételét, valamint az Ávr. 71.§ (1) bekezdésében foglaltaknak eleget téve a pályázattal kapcsolatos döntéseket.
 

  1. A pályaművek díjazása

A szakmai zsűri a beérkezett alkotásokból 10 pályaművet díjaz. A nyertes alkotók egyenként bruttó 300.000 Ft díjban részesülnek.
A díjazásban részesített, valamint a zsűri által valamennyi arra érdemesnek talált pályázati alkotást a pályázat kiírója közzéteszi a Magyar Művészeti Akadémia honlapján (www.mma.hu), továbbá azokat díjmentesen látogatható poszterkiállítás keretében mutatja be a 2014. év folyamán.
A Magyar Művészeti Akadémia Képzőművészeti, valamint Film- és Fotóművészeti Tagozata által kiírt pályázat díjainak kedvezményezettjei a pályázaton részt vevő magánszemélyek, a szerzői jog kizárólagos tulajdonosai.
 

  1. Pályázók döntést követő kiértesítése

Támogató döntés esetén, a döntés közzétételétől számított 15 munkanapon belül az MMA Titkársága a pályázónak (az Adatlapon megadott elérhetőségekre) postai és elektronikus levélben is értesítést küld a pályázat eredményéről.
 

  1. A pályázati díj folyósítása

Az MMA Titkársága a pályázati díjat – valamennyi dokumentum hiánytalan megléte esetén – a döntést követő 15 munkanapon belül átutalja a nyerteseknek.
 
Budapest, 2013. december 20.
 
 
Szemadám György                                                                                         
az MMA Képzőművészeti Tagozatának tagozatvezetője
 
Dárday István
az MMA Fim- és Fotóművészeti Tagozatának tagozatvezetője
 
Prof. emeritus Fekete György
az MMA elnöke
 

A pályázati kiírás letölthető pdf-je


A pályázat benyújtásához szükséges adatlapot, mellékleteket itt találja:

PÁLYÁZATI ADATLAP

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

ADATLAP és NYILATKOZAT DÍJ SZÁMFEJTÉSÉHEZ

forrás: kmt.partium.ro