FiTeMűMű felvételi

A Partiumi Keresztény Egyetem Janus Pannonius Szakkollégiumának Filozófiai, Teológiai és Művészeti Műhelye (FiTeMűMű) felvételit hirdet a 2013/2014-es egyetemi évre

A szakkollégiumi képzés célja, hogy támogatást nyújtson a kiemelkedő hallgatóknak a szakmai fejlődésben. A szakkollégiumba felvételt nyert hallgatók térítésmentesen juthatnak olyan lehetőségekhez, amelyek tudományos és szakmai fejlődésüket segítik elő, mint pl. szakmai kirándulások és táborok, vendégelőadók hallgatása, általános képességfejlesztő-, ill. szakmai képzéseken/tréningeken való részvétel, személyre szabott szakmai irányítás stb.

A Partiumi Keresztény Egyetem Janus Pannonius Szakkollégiumának Filozófiai, Teológiai és Művészeti Műhelyébe felvételt nyert hallgatók egyéni kutató-, illetve alkotómunkát végeznek egy-egy oktató irányításával. A szakkollégiumi munka eredményeinek a 2013/2014-es egyetemi év végére egy legalább 20 oldalas szaktanulmányban (tudományos kutatómunka esetén), illetve egy műben és egy ahhoz kapcsolódó, legalább 10 oldalas tanulmányban (művészeti alkotás esetén) kell realizálódniuk. A felvételt nyert hallgatók vállalják, hogy munkájuk részeredményeivel jelentkeznek a 2013/2014-es egyetemi évben megrendezésre kerülő PTDK-ra.


A Filozófiai, Teológiai és Művészeti Műhelybe való felvételt pályázati úton lehet elnyerni.
Pályázni egy kutatási terv vagy (a művészeti szakcsoportokba jelentkező hallgatók esetén) művészi projektterv benyújtásával lehet. A kutatási- vagy projektterveket a műhely szakkoordinátorainál kell leadni elektronikus formában 2013. december 2-ig. A tervek értékelését követően a Filozófiai, Teológiai és Művészeti Műhely felvételi bizottsága egy interjú keretében beszélget el terveikről a jelentkezőkkel.

Az interjúra 2013. december 4-én, szerdán 18.00 órától kerül sor a PKE Képzőművészeti Tanszékének Zárda (Mihai Viteazul) u. 3. sz. alatti székhelyén („Kis Lorántffy”).

A kutatási terveknek a következő komponenseket kell tartalmazniuk:
1.      a kutatás témájának és kérdésfelvetésének meghatározása (és/vagy: a kutatás hipotéziseinek és célkitűzéseinek megfogalmazása);
2.      a kutatás szerkezeti vázlata (fő kérdéskörök/fejezetek és az azokon belüli alegységek);
3.      tervezett (elsődleges és másodlagos) szakirodalom.

A művészi projektterveknek a következő komponenseket kell tartalmazniuk:
1.      a projekt szinopszisa (rövid leírása);
2.      az alkalmazandó módszerek bemutatása;
3.      tervezett szakirodalom.


A felvételi eljárás menetrendje:
1. Jelentkezési határidő (vagyis a kutatási-, illetve projekttervek leadásának határideje): 2013. december 2
2. Interjú a jelentkezőkkel, majd eredményhirdetés: 2013. december 4., szerda, 18.00 órától. Helyszín: a PKE Képzőművészeti Tanszékének Zárda (Mihai Viteazul) u. 3. sz. alatti székhelye („Kis Lorántffy”).
A képzésben részt vevő hallgatók számát a Műhely nem állapítja meg előre, a helyek száma a beérkező pályázatok minőségének függvényében fog eldőlni.


A PKE Janus Pannonius Szakkollégiuma Filozófiai, Teológiai és Művészeti Műhelyének szakkoordinátorai:
1. Képzőművészet: Balázs Zoltán egyetemi adjunktus, tanszékvezető, szakcsoport-koordinátor (balazszoltan77@gmail.com)
2. Zene: Dr. Csákány Csilla egyetemi adjunktus, tanszékvezető-helyettes, műhelyvezető (cscsilla@yahoo.com)
3. Filozófia: – Dr. Balogh Brigitta egyetemi docens, tanszékvezető, szakcsoport-koordinátor (brigitta_balogh@yahoo.co.uk)
–    Biró Zsolt egyetemi tanársegéd, szakcsoport-koordinátor (bajvanbaj@gmail.com)
4. Teológia és interdiszciplináris kutatások: Ráksi Lajos egyetemi lelkész, szakcsoport-koordinátor (raksilajos@gmail.com)

forrás: kmt.partium.ro